Структура

Ръководител

Професор д-р Асен Иванов Николов

Катедрата е с база за обучение СБАЛАГ «Майчин дом» ЕАД