Дейност

Катедрата по Акушерство и гинекология провежда учебна дейност със студенти по медицина, чуждестранни студенти, студенти по дентална медицина, студенти по ерготерапия, медицински сестри, акушерки, дипломанти (молекулярна биология), докторанти и със специализиращи лекари по линията на СДО.