• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Ръководител

  Ръководител

  Професор д-р Асен Иванов Николов, дм

   

  Научно-преподавателски състав

  Хабилитирани - 14

  1.        Професор д-р Асен Иванов Николов, дм -  ръководител катедра, акушер-гинеколог 

  2.        Професор д-р Виктор Борисов Златков, дм - професор, акушер- гинеколог  повече >>

  3.        Професор д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн - професор, акушер-гинеколог  повече >>

  4.        Професор д-р Милко Маринов Сираков, дм - доцент, акушер-гинеколог повече >>

  5.        Доцент д-р Борислав Маринов Маринов, дм - доцент, акушер-гинеколог

  6.        Доцент д-р Росанка Рускова Русева, дм - доцент, акушер-гинеколог

  7.        Доцент д-р Елиза Иванова Тюфекчиева-Попова, дм - доцент, акушер-гинеколог 

  8.        Доцент д-р Божидар Николаев Славчев, дм - доцент, акушер-гинеколог

  9.        Доцент д-р Живка Цочева Карагьозова, дм - доцент акушер-гинеколог

  10.      Доцент д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм - доцент, акушер-гинеколог  повече >>

  11.      Доцент д-р Румен Георгиев Димитров, дм - доцент, акушер-гинеколог 

  12.      Професор д-р Боряна Петрова Слънчева, дм - професор, неонатолог

  13.      Доцент д-р Нели Георгиева Жекова, дм - доцент, неонатолог

  14.      Доцент Алексей Славков Савов, дб - молекулярна биология

  Нехабилитирани /асист., гл. асист./ - 33

  1.        Д-р Мариана Цанкова Цанкова-Костова - асистент, акушер-гинеколог

  2.        Д-р Николай Йонков Негенцов - асистент, акушер-гинеколог

  3.        Д-р Йосиф Марков Димитров - гл. асистент, акушер-гинеколог

  4.        Д-р Анатолий Василев Дуковски - асистент, акушер-гинеколог

  5.        Д-р Любомир Димитров Джеров - асистент, акушер-гинеколог

  6.        Д-р Алън Славев Начев - асистент, акушер-гинеколог

  7.        Д-р Емил Цанков Филипов - асистент, акушер-гинеколог

  8.        Д-р Мариана Александрова Пъневска, дм - гл. асистент, акушер-гинеколог

  9.       Д-р Илия Борисов Кютукчиев, дм - гл. асистент, акушер-гинеколог

  10.      Д-р Светлозар Чавдаров Славов - асистент, акушер-гинеколог

  11.      Д-р Ангел Богданов Налбански, дм – гл. асистент, акушер-гинеколог

  12.      Д-р Сузана Фаузи Нашар, дм – гл. асистент, акушер-гинеколог

  13.      Д-р Дориан Николаев Босев - асистент, акушер-гинеколог

  14.      Д-р Петър Цанков Марков - асистент, акушер-гинеколог

  15.      Д-р Белла Събева Фръндева - асистент, акушер-гинеколог

  16.      Д-р Сергей Светославов Славов - асистент, акушер-гинеколог

  17.      Д-р Мария Гичева Атанасова - асистент, акушер-гинеколог

  18.      Д-р Теодор Марков Гарнизов, дм - гл. асистент, акушер-гинеколог

  19.      Д-р Анна Светославова Мъсева, дм - асистент, акушер-гинеколог

  20.      Д-р Венета Радостинова Стойкова, дм - асистент, акушер-гинеколог

  21.      Д-р Георги Здравков Димитров - асистент, акушер-гинеколог

  22.      Д-р Гълъбица Божидарова Велева - асистент, акушер-гинеколог

  23.      Д-р Борислава Драгова Попова - асистент, акушер-гинеколог

  24.      Д-р Весела Иванова Карамишева - асистент, акушер-гинеколог

  25.      Д-р Здравка Емилова Дренкова - асистент, неонатолог

  26.      Д-р Нина Любомирова Яръкова-Николова - асистент, неонатолог

  27.      Д-р Анета Кръстева Попиванова - асистент, неонатолог

  28.      Д-р Лилия Георгиева Вакрилова, дм - гл. асистент, неонатолог

  29.      Д-р Таня Великова Праматарова, дм - гл. асистент, неонатолог

  30.      Д-р Станислава Георгиева Хитрова-Николова - асистент, неонатолог

  31.      Д-р Петя Ангелова Радулова - асистент, неонатолог

  32.      Д-р Елена Петрова Шопова - гл. асистент, микробиолог

  33.      Д-р Ирена Мешолам Брадинова – гл. асистент, медицинска генетика