Ръководител

Ръководител

Професор д-р Асен Иванов Николов, дм

 

Научно-преподавателски състав

Хабилитирани - 14

1.        Професор д-р Асен Иванов Николов, дм -  ръководител катедра, акушер-гинеколог 

2.        Професор д-р Виктор Борисов Златков, дм - професор, акушер- гинеколог  повече >>

3.        Професор д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн - професор, акушер-гинеколог  повече >>

4.        Професор д-р Милко Маринов Сираков, дм - доцент, акушер-гинеколог повече >>

5.        Доцент д-р Борислав Маринов Маринов, дм - доцент, акушер-гинеколог

6.        Доцент д-р Росанка Рускова Русева, дм - доцент, акушер-гинеколог

7.        Доцент д-р Елиза Иванова Тюфекчиева-Попова, дм - доцент, акушер-гинеколог 

8.        Доцент д-р Божидар Николаев Славчев, дм - доцент, акушер-гинеколог

9.        Доцент д-р Живка Цочева Карагьозова, дм - доцент акушер-гинеколог

10.      Доцент д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм - доцент, акушер-гинеколог  повече >>

11.      Доцент д-р Румен Георгиев Димитров, дм - доцент, акушер-гинеколог 

12.      Професор д-р Боряна Петрова Слънчева, дм - професор, неонатолог

13.      Доцент д-р Нели Георгиева Жекова, дм - доцент, неонатолог

14.      Доцент Алексей Славков Савов, дб - молекулярна биология

Нехабилитирани /асист., гл. асист./ - 33

1.        Д-р Мариана Цанкова Цанкова-Костова - асистент, акушер-гинеколог

2.        Д-р Николай Йонков Негенцов - асистент, акушер-гинеколог

3.        Д-р Йосиф Марков Димитров - гл. асистент, акушер-гинеколог

4.        Д-р Анатолий Василев Дуковски - асистент, акушер-гинеколог

5.        Д-р Любомир Димитров Джеров - асистент, акушер-гинеколог

6.        Д-р Алън Славев Начев - асистент, акушер-гинеколог

7.        Д-р Емил Цанков Филипов - асистент, акушер-гинеколог

8.        Д-р Мариана Александрова Пъневска, дм - гл. асистент, акушер-гинеколог

9.       Д-р Илия Борисов Кютукчиев, дм - гл. асистент, акушер-гинеколог

10.      Д-р Светлозар Чавдаров Славов - асистент, акушер-гинеколог

11.      Д-р Ангел Богданов Налбански, дм – гл. асистент, акушер-гинеколог

12.      Д-р Сузана Фаузи Нашар, дм – гл. асистент, акушер-гинеколог

13.      Д-р Дориан Николаев Босев - асистент, акушер-гинеколог

14.      Д-р Петър Цанков Марков - асистент, акушер-гинеколог

15.      Д-р Белла Събева Фръндева - асистент, акушер-гинеколог

16.      Д-р Сергей Светославов Славов - асистент, акушер-гинеколог

17.      Д-р Мария Гичева Атанасова - асистент, акушер-гинеколог

18.      Д-р Теодор Марков Гарнизов, дм - гл. асистент, акушер-гинеколог

19.      Д-р Анна Светославова Мъсева, дм - асистент, акушер-гинеколог

20.      Д-р Венета Радостинова Стойкова, дм - асистент, акушер-гинеколог

21.      Д-р Георги Здравков Димитров - асистент, акушер-гинеколог

22.      Д-р Гълъбица Божидарова Велева - асистент, акушер-гинеколог

23.      Д-р Борислава Драгова Попова - асистент, акушер-гинеколог

24.      Д-р Весела Иванова Карамишева - асистент, акушер-гинеколог

25.      Д-р Здравка Емилова Дренкова - асистент, неонатолог

26.      Д-р Нина Любомирова Яръкова-Николова - асистент, неонатолог

27.      Д-р Анета Кръстева Попиванова - асистент, неонатолог

28.      Д-р Лилия Георгиева Вакрилова, дм - гл. асистент, неонатолог

29.      Д-р Таня Великова Праматарова, дм - гл. асистент, неонатолог

30.      Д-р Станислава Георгиева Хитрова-Николова - асистент, неонатолог

31.      Д-р Петя Ангелова Радулова - асистент, неонатолог

32.      Д-р Елена Петрова Шопова - гл. асистент, микробиолог

33.      Д-р Ирена Мешолам Брадинова – гл. асистент, медицинска генетика