Екип

Ръководител

Професор д-р Емил Влайков Воденичаров, дм повече >>

 

Състав

Доцент д-р Александър Борисов Пенков, дм повече>>

Д-р Адриана Иванова Аговска, дм, главен асистент повече>>

Д-р Мая Григориевна Ляпина, дм, асистент повече>>

Д-р Димитър Стоянов Христов, асистент повече>>

Д-р Румяна Нешова Киркова - Млазгова, асистент повече>>

Д-р Любов Иванова Панова, асистент повече>>

Д-р Мария Георгиева Николова, асистент повече>>

Д-р Анелия Иванова Димитрова - Каменова, асистент

Д-р Мария Красимирова Тоскова, асистент

Д-р Влайко Емилов Воденичаров, асистент

Анита Валентинова Велчева, инженер-химик повече>>

Искра Бечева Шойлева, биолог повече>>

Кирил Никoлов Младенов, инженер повече>>

Огнян Иванов Паскалев, инженер

Диана Борисова Димитрова, старши лаборант

Светлана Иванова Тодорова, медицински лаборант повече>>

Десислава Валентинова Миланоска, медицински лаборант повече>>

Надя Иванова Белчева, медицинска сестра

Венцислав Асенов Илиев, санитар

Виолета Стоянова Касова, санитар