Ръководител

Ръководител на Университетската катедра по хигиена, медицинска екология и хранене

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Телефон (факс):

851 0837

Средно образование:

1971 г. - 18 ЕСПУ - София

Висше образование:

1980 г. - ВМИ - София

Професионален опит:

1980-1981 г. - лекар-ординатор в „Бърза помощ” - Бобовдол

1981- 1984 г. - Редовен аспирант в катедра по Хигиена, екология и професионални болести

1984 г. - асистент в катедрата

2000 г. - главен асистент в Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене

2004 г. - доцент в Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене

Следдипломна квалификация:

Специализация по трудова медицина във Франция – 6 мес.- Париж и Рен

Научни степени и звания:

1984 г. - асистент в катедра по Хигиена, екология и професионални болести

2000 г. - главен асистент в Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене

2004 г. - доцент в Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене

Специалности:

1985 - “Трудова медицина”,

2000 г. - „Професионални болести”,

2005 г. - “Обща хигиена”

Научни интереси:

трудова медицина, експериментална медицина, обща хигиена и др.

Актуални публикации:

6 монографии и над 70 научни публикации в областта на експерименталната и трудова медицина

Участие в научни проекти на МОН и Медицински университет:

Изследване на отпадъците в гр. София и изграждане на „зелени вълни” по натоварените трасета в столицата - рък. ст.н.с. ІІ ст. С. Спасов, фирма „ Jika ”- Япония и фирма „Волф” – 1993-1996 г.

Езикова квалификация:

  • Френски – писмено и говоримо
  • Руски – добре