• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – І-ВИ КУРС - УЧ. 2 0 1 7 / 1 8 г.

  17-07-2017

  1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.
  2. Лична карта
  3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.
  4. Не се изисква Медицински документ от психодиспансер.
  5. Документи за записване по образец:
  • Студентска книжка образец само за МУ-София;
  • Лична студентска карта;
  • Уверения /само при необходимост на студента /;
  • Снимки-формат 4/6 см. – 4 броя.
  1. Документ за платена семестриална такса – по банков път.
  2. Декларация за Здравно осигуряване /предоставя се от Факултета/.
  3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висшето образование. /предоставя се от Факултета/.
  4. Желаещите да бъдат настанени в Студентски общежития е необходимо да попълнят Заявление със снимка
  /предоставя се от Факултета/.

  Банкова сметка  Банка: Юробанк България А Д

  Адрес: пл. „България“ № 1

  София 1000

   

  Медицински факултет към МУ – София

  IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

  BIC код: BPBIBGSF  СЪОБЩЕНИЕ


  Всички приети студенти, които имат право на общежитие на МУ-София, могат да подават документи за кандидатстване за общежитие в съответния Деканат при записване във Факултета.

  Необходими документи за кандидатстване:
  1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
  2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място при записването си в деканата./;
  3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

  Класирането на първокурсници за общежития ще бъде обявено на 31.08.2016г в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град. .

  Същите студенти ще могат да се записват направо в блока, в който са приети, при домоуправителя на 01.09, 04.09, 05.09, 07.09, 08.09.2017г. в часови диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

    Студентите от 2-6 курс , които имат желание да ползват студентско общежитие на МУ – София, могат да подават документите си в 40Б блок в Студентски град на 1.09, 4.09 и 5.09.2016г в часови диапазон 09:00 – 17:00ч.

  Необходими документи:
  1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
  2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място./;
  3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

  Класирането ще бъде обявено на 6.09.2016г. в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град.

  Приетите студенти ще могат да се записват на 7.09, 8.09.2017г в съответния блок при домоуправителя. Необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

    Всички студенти изпуснали сроковете за кандидатстване за общежитие, упоменати по – горе, ще могат да си подават документите в 40Б блок в Студентски град от 12.09.2016г.

    Настанителна комисия ще заседава всяка седмица по веднъж след началото на новата 2016/2017 учебна година.

    Комисия по Социално-битови въпроси на учащите

  *Блокове в експлоатация са 7 блок, 11 блок, 25 блок, 53А блок, 56А/Б блок.

  * Студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София имат право за настаняване само в 7 блок.

  *Специализантите могат да си подават документи за общежитие в 40Б блок през цялата календарна година в работно време. Необходимо е копие от трудов договор.