Фотогалерия

Пред старата Катедра по физиология, 1981 г.

Б. Стоименова, Н. Цанева, А. Пенчев, Б. Пирьова, Н. Белова, О. Икономов, Л. Витанова, А. Логофетов, А. Куртев, Е. Янков, Е. Попова

VIІ конгрес по физиологични науки, София, НСА, 1999 г.

I ред: Е. Попова, А. Василев, Л. Митова, С. Михайлов

II ред: М. Михов, Б. Пирьова, В. Вучидолова, Р. Коларова, Н. Белова, Н. Начев, А. Логофетов, Л. Витанова

III ред: Р. Гърчев, П. Маркова, А. Стойнев, П. Купенова, Б. Стоименова

Катедра по физиология, 2003 година

І ред, седнали: П. Купенова, Л. Митова, Р. Гърчев, Л. Витанова, А. Логофетов

ІІ ред, седнали: Р. Милева, Л. Киркова, Т. Аврамова, Н. Цанева

ІІІ ред, прави: М. Велкова, Е. Попова, Р. Лазарова, Р. Ангелова, Д. Каркинска, К. Любенова

ІV ред, прави: М. Георгиев, Н. Белова, В. Вучидолова, Ю. Няголов, П. Маркова, Е. Янков, П. Тодорова, Б. Стоименова

Катедра по физиология, 2008 година

І ред, седнали: Р. Гърчев, Л. Витанова, А. Логофетов, Н. Белова, П. Купенова

ІІ ред седнали: Р. Лазарова, Р. Ангелова, Д. Дундова, Л. Киркова, Е. Попова, Ю. Няголов, М. Георгиев

ІІІ ред, прави: П. Маркова, П. Тодорова, В. Вучидолова, Д. Александрова, Т. Аврамова, Р. Милева, Е. Енчева, Б. Стоименова

Катедра по физиология, 2012 година
На първия ред седнали: Б. Стоименова, Н. Белова, Р. Гърчев, Л. Витанова, Е. Попова, П. Купенова
На втория ред: Ф. Мехмед, В. Николова, П. Тодорова, Р. Милева, Т. Аврамова, В. Вучидолова, Д. Каркинска
На третия ред: П. Маркова, Н. Тодорова, А. Логофетов, Д. Дундова, Н. Стойнев, А. Куртев, Ю. Няголов, М. Велкова, Л. Маркова