Контакти

Университетска катедра по физиология


София 1431
ул. “Здраве“ № 2

Канцелария: тел.: +359 2 917 2626

Ръководител: тел.: +359 2 917 2690