Конспекти

Учебна 2018/2019г.

Медицина


Дентална Медицина


Фармация


Упражнения

МЕДИЦИНА

КОНСПЕКТ ПО „Клинична и приложна физиология”

КОНСПЕКТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА - 2017/2018 г.

КОНСПЕКТ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ - 2017/2018 г.


ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦА ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КОНСПЕКТ ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - 2017/2018 учебна година

КОНСПЕКТ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 2017/2018 г.


ФАРМАЦИЯ

КОНСПЕКТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ - 2017/2018 уч. г.MEDICINE

SYNOPSIS FOR THE FINAL EXAM IN PHYSIOLOGY FOR STUDENTS IN DENTAL MEDICINE ACADEMIC YEAR 2017/2018

PRACTICAL EXAM IN PHYSIOLOGY 2017/2018 - SYNOPSIS FOR MEDICAL STUDENTS


DENTAL MEDICINE

SYNOPSIS FOR THE FINAL EXAM IN PHYSIOLOGY FOR STUDENTS IN DENTAL MEDICINE - ACADEMIC YEAR 2017/2018

PRACTICAL EXAM IN PHYSIOLOGY 2017/2018 - SYNOPSIS FOR DENTAL MEDICAL STUDENTS


PHARMACY

SYNOPSIS FOR THE FINAL EXAM IN PHYSIOLOGY FOR STUDENTS IN PHARMACY - Academic year 2017/2018