Катедра по физиология

Конспекти

2016/2017 учебна година


Конспект по физиология за студентите по медицина - 2016/2017 г.

Конспект за практически изпит по физиология за студенти медици - 2016/2017 г.

 

КОНСПЕКТ ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - 2016/2017 учебна година

Конспект за практически изпит по физиология за студенти по дентална медицина – 2016/2017 г.

 

Конспект по физиология за студенти по фармация - 2016/2017 уч. г.

 

SYNOPSIS FOR THE FINAL EXAM IN PHYSIOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS - ACADEMIC YEAR 2016/2017

PRACTICAL EXAM IN PHYSIOLOGY 2016/2017 - SYNOPSIS FOR MEDICALSTUDENTS

 

SYNOPSIS FOR THE FINAL EXAM IN PHYSIOLOGY FOR STUDENTS IN DENTAL MEDICINE - ACADEMIC YEAR 2016/2017 

PRACTICAL EXAM IN PHYSIOLOGY 2016/2017 - SYNOPSIS FOR DENTAL MEDICALSTUDENTS 

 

Synopsis for the Final Exam in Physiology for Students in Pharmacy - Academic year 2016/2017 

Новини