Учебни програми

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

МЕДИЦИНА

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД.

Програма за практически упражнения по физиология за медици и дентални медици през летния семестър на учебната 2017/18 г.


ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦА ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Програма за практически упражнения по физиология за студентите по дентална медицина леетн семестър II курс на учебната 2017/18 година


ФАРМАЦИЯ

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЯ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Практически упражнения по физиология за студенти фармацевти през летния семестър няма да има.


MEDICINE

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS FIRST STREAM (33-52 gr.)

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS SECOND STREAM (53-75 gr.)

Practical exercises in physiology (Medicine and Dental medicine students 2nd year winter semester 2017/18)

DENTAL MEDICINE

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY FOR STUDENTS IN DENTAL MEDICINE

Practical exercises in physiology (Medicine and Dental medicine students 2nd year summer semester 2017/18)

PHARMACY

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY for PHARMACY STUDENTS

There will be no practical exercises in physiology in summer semester.