Учебни програми

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.МЕДИЦИНА

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД.

Програма за практически упражнения по физиология за медици и дентални медици през зимния семестър на учебната 2017/18 г.


ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦА ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Програма за практически упражнения по физиология за медици и дентални медици през зимния семестър на учебната 2017/18 г.

ФАРМАЦИЯ

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Програма за практически упражнения по физиология за студенти фармацевти зимен семестър II курс на учебната 2017/18 година

MEDICINE

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS (33-52 gr.)

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS (53-75 gr.)

Practical exercises in physiology (Medicine and Dental medicine students 2nd year winter semester 2017/18)

DENTAL MEDICINE

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY FOR STUDENTS IN DENTAL MEDICINE

Practical exercises in physiology (Medicine and Dental medicine students 2nd year winter semester 2017/18)

PHARMACY

LECTURE PROGRAM IN PHYSIOLOGY for PHARMACY STUDENTS

Practical exercises in physiology (pharmacy students, fall semester 2017/18)