Екип

Ръководител

Проф. Д-р Радослав Гърчев, д.м.н., повече >>

 

Научно-преподавателски състав 

Проф. Д-р Лилия Витанова, д.м.н. повече >>

Доц. Д-р Нина Белова, д.м. повече >>

Доц. Д-р Елка Йорданова-Попова, д.м. повече >>

Доц. Д-р Бистра Стоименова, д.м. повече >>

Доц. Д-р Петя Купенова-Шербанова, д.м. повече >>

Доц. Д-р Юри Няголов повече >>

гл. ас. Д-р Татяна Аврамова повече >>

гл. ас. Д-р Милчо Георгиев повече >>

ст. ас. Д-р Рене Милева повече >>

ас. Д-р Джина Дундова-Панчева повече >>

ас. Д-р Елеонора Енчева повече >>

ас. Д-р Надя Тодорова повече >>

ас. Д-р Десислава Иванова Жекова повече >>

ас. Николай Стойнев  повече >>

специалист Веселина Вучидолова повече >>

специалист Петя Маркова повече >> 

 

Хонорувани преподаватели:

Доц. Д-р Ангел Логофетов, д.м. повече >>

Доц. Д-р Ангел Куртев, д.м. повече >>