Архив до 2010 г.

Компютърна подкрепа на учебния процес

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЕЛЕКТИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ повече>>

ХУМАННА МЕДИЦИНА повече>>

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА повече>>

СПЕЦИАЛНОСТ ”МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР – ЕРГОТЕРАПЕВТ” повече>>

ЛЕКЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК повече>>

LECTURES IN ENGLISH more>>

ТЕСТОВЕ повече>>

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ повече>>

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК повече>>

PRESENTATONS OF STUDENTS IN ENGLISH more>>

________________________________________________________________________________________________________________________________

СЕЛЕКТИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ