Екип

Ръководител

Проф. д-р Надка Бояджиева, дм, дмн, ръководител на лаборатория

 • CV - повече>>
 • Списък на СТАТИИ в периодични научни списания до 31.12.2008 г. повече>>
 • Списък на ДОКЛАДИ С РЕЗЮМЕТА от участие в наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми повече>>
 • Списък на МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИЦИ (автор и редактор) повече>>
 • Списък на Раздели (статии) в УЧЕБНИЦИ и РЪКОВОДСТВА по ФАРМАКОЛОГИЯ повече>>
 • Списък на статии в БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ КНИГИ повече>>
 • Publications more>>
 • Books more>>

Научно - преподавателски състав

Чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска, дм, дмн - ръководител на лаборатория

Проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - ръководител на лаборатория

 • CV - PDF format
 • Списък на трудове и цитирания - PDF format
 • Лаборатория по фармакология на терморегулация и болка - PDF format

Доц. д-р Иван Ламбев, дм - ръководител на лаборатория

 • CV - PDF format
 • Списък на трудове и цитирания - PDF format
 • Лабораторията по фармакология на сърдечно-съдовата система - PDF format

Доц. д-р Славина Сурчева, дм - ръководител на лаборатория

Гл. ас. д-р Катерина Симеонова

Гл. ас. д-р Румен Николов, дм

Гл. ас. д-р Диана Дочева – Дренска, дм

Гл. ас. д-р Цветанка Маркова, дм

Гл. ас. д-р Жоржета Бочева

Ст. ас. д-р Павлина Гатева, дм

д-р Виктория Илиева – асистент

д-р Димитричка Дженкова – асистент

д-р Мая Катрафилова – асистент

д.х. Мария Трайкова

д-р Теодора Ханджиева – Дърленска – редовен докторант

д-р Мирослава Варадинова – редовен докторант

Галина Добревска – специалист с висше образование – магистър по биология

Елена Качина – специалист с висше образование – магистър по педагогика, Организатор учебна дейност

Мадлен Несторова – лаборант

Соня Иванова – лаборант