WEB-базирано обучение

Компютърна подкрепа на учебния процес

 

ЛЕКЦИИ, ПРОГРАМИ, КОНСПЕКТИ И ТЕСТОВЕ повече>>

LECTURES, SYLLABUS, SYNOPSIS AND TESTS повече>>

СЕЛЕКТИРАНА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ повече>>

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИ повече>>

PRESENTATIONS OF STUDENTS повече>>

________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИ

2004/2005 _______________________________

2006 ___________________________________

2007___________________________________

2008 ___________________________________

2009 ___________________________________

2010___________________________________

2011 ___________________________________

'