Публикации

Ръководител

Проф. д-р Надка Бояджиева, дмн, ръководител на лаборатория

 • Списък на СТАТИИ в периодични научни списания до 31.12.2008 г. повече>>
 • Списък на ДОКЛАДИ С РЕЗЮМЕТА от участие в наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми повече>>
 • Списък на МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИЦИ (автор и редактор) повече>>
 • Списък на Раздели (статии) в УЧЕБНИЦИ и РЪКОВОДСТВА по ФАРМАКОЛОГИЯ повече>>
 • Списък на статии в БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ КНИГИ повече>>
 • Publications more>>
 • Books more>>

Научно- преподавателски състав

Чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска, дмн - ръководител на лаборатория

Проф. д-р Красимира Якимова, дмн - ръководител на лаборатория

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

Доц. д-р Иван Ламбев, дм – ръководител на лаборатория

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

Доц. д-р Славина Сурчева, дм – ръководител на лаборатория

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

Гл. ас. д-р Катерина Симеонова

Гл. ас. д-р Румен Николов, дм

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

Гл. ас. д-р Диана Дочева – Дренска, дм

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

Гл. ас. д-р Цветанка Маркова, дм

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

Гл. ас. д-р Жоржета Бочева

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

Ст. ас. д-р Павлина Гатева, дм

д-р Виктория Илиева – асистент

д-р Димитричка Дженкова – асистент

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

д-р Мая Катрафилова – асистент

д.х. Мария Трайкова

 • Списък на трудове и цитирания - PDF format

д-р Теодора Ханджиева – Дърленска – редовен докторант

д-р Мирослава Варадинова – редовен докторант

Галина Добревска – специалист с висше образование – магистър по биология

Елена Качина – специалист с висше образование – магистър по педагогика

Мадлен Несторова – лаборант

Соня Иванова – лаборант