Структура

СТРУКТУРА НА КАТЕДРА „ПАТОФИЗИОЛОГИЯ”


 

  1. ЛАБОРАТОРИЯ ПО НОЦИЦЕПЦИЯ И СТРЕС.

Ръководител доцент Р. Ташев

 

  1. ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО И МЕТАБОЛИЗМА.

Ръководител проф. А. Стойнев