Структура


 


СТРУКТУРА НА КАТЕДРА „ПАТОФИЗИОЛОГИЯ”


 

1.     ЛАБОРАТОРИЯ ПО НОЦИЦЕПЦИЯ И СТРЕС.

Ръководител проф. А. Бочева


2.     ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО И МЕТАБОЛИЗМА.

Ръководител проф. А. Стойнев