Екип

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ повече >>
ДОЦЕНТ МАРИЯ КОЛЕВА ТОДОРОВА-БОГДАНОВА повече >> BG EN
ДОЦЕНТ СИМЕОН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ повече >> BG EN  
ДОЦЕНТ РОМАН ЕМИЛОВ ТАШЕВ повече >> BG EN  
ДОЦЕНТ РАДКА КИРИЛОВА ТАФРАДЖИЙСКА повече >> BG EN
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ХРИСТИНА ХРИСТОВА НОЧЕВА- ДИМИТРОВА повече >> BG EN
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ МИМОЗА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА повече >>
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ КИРИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ повече >> BG EN 
АСИСТЕНТ д-р ДИМИТЪР ВАСКОВ БАКАЛОВ повече >> BG EN 
АСИСТЕНТ д-р ЗАФЕР АХМЕД САБИТ повече >> EN 
АСИСТЕНТ НЕЗАЕТА ДЛЪЖНОСТ
БИОЛОГ БОЙКА НЕДЕЛЧЕВА БЕЛТОВА-ВОДЕНОВА
МЕД. ЛАБОРАНТ /СТАРШИ/ ЛУЧИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА-ХАФСТЕН
МЕД. ЛАБОРАНТ СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КАРАБЕНЧЕВА
МЕД. ЛАБОРАНТ МИНА ИВАНОВА ПЕХЛИВАНОВА-ТОМОВА
ДОМАКИН МАРИЯ АТАНАСОВА ЛОЗАНОВА
ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЕ ИВАН КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ
ГЛЕДАЧ ОПИТНИ ЖИВОТНИ АНА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ГЛЕДАЧ ОПИТНИ ЖИВОТНИ ЛИЛЯНА АЛЕКСИЕВА СТОЯНОВА
ГЛЕДАЧ ОПИТНИ ЖИВОТНИ НЕЗАЕТА ДЛЪЖНОСТ