Екип


Ръководител катедра:

академик професор д-р Борис Тенчов, дбн

член на Българската Академия на Науките, повече>>

Преподаватели:

професор д-р Трайко Трайков, повече>>

доцент д-р Вера Хаджимитова, повече>>

доцент д-р Иван Антонов, повече>>

гл. асистент д-р Пепа Узунова, повече>>

гл. асистент д-р Светослав Йовчев, повече>>

гл. асистент д-р Любомир Трайков, повече>>

гл. асистент д-р Светла Митева, повече>>

гл. асистент д-р Анжела Петкова, повече>>

гл. асистент д-р Борислава Антонова, повече>>

гл. асистент Донка Владимирова

гл. асистент Стилиян Стоев, повече>>

гл. асистент Иван Дженев, повече>>

гл. асистент Благовест Бечев, повече>>

асистент Силвия Абарова, повече>>

асистент Надя Христова-Авакумова, повече>>

асистент Янчо Иванов

асистент Свободан Александров, повече>>

физик Пенка Георгиева

химик Димитрина Герасимова