Ръководител

 

Ръководител на катедрата по медицинска физика и биофизика