Катедра по медицинска микробиология

Медицински факултет и неговата катедра по медицинска микробиология

Микробиологията в служба на живота - Герго Митов