Екип

 

Разширен състав на Катедрата по Медицинска генетика   повече >>

№ 

Име

Научна степен

Научно звание

Специалност

1.

Проф. д-р Драга Тончева 

повече >>

Доктор на биологическите науки

Професор

Лекар

 

Медицинска генетика 

2.

Проф. д-р   Стоян Лалчев

повече >>

Доктор по медицина

Професор

Лекар

 

Медицинска генетика

3.

Доц. д-р Иванка Димова

повече >>

Доктор по медицина

Доцент

Лекар

 

Медицинска генетика

4.

Гл. ас. д-р Савина Хаджидекова

повече >>

Доктор по медицина

Гл. асистент

Лекар

 

Медицинска генетика 

5.

Ас. д-р Рада Станева

повече >>

Магистър по медицина

асистент

Лекар

 

Специализант по Медицинска генетика

6.

Ас. д-р Олга Антонова

повече >>

Магистър по медицина

асистент

Лекар

 

Специализант по Медицинска генетика

7.

Ас. д-р Марта Михайлова 

повече >>

Магистър по медицина асистент

Лекар

 

8.

Гл. ас. Драгомира Николова

повече >>

Доктор по биология Гл. асистент

Биолог

 

специалност "Генетика"

9.

Ас. Сена Карачанак-Янкова

повече >>

Доктор по биология асистент

Биолог

 

специалност "Генетика"

10.

Блага Рукова 

повече >>

магистър Биолог-специалист

 

специалност "Генетика"

11.

Десислава Нешева 

повече >>

магистър
 
Биолог-специалист

 

специалност "Генетика"

12.

Зора Хамуде 

повече >>

магистър Биолог-специалист

 

специалност "Генетика"