Ръководител

Проф. Др. Тончева – кандидат на медицинските науки (1978), доктор по молекулярна биология (2006), специалност по медицинска генетика (1979), асистент (1978), доцент (1997 - 2008) и професор към катедрата (2008), гост-професор към Нишкия университет (от 2008), хоноруван профессор към БФ на СУ “Климент Охридски” (от 1999), Ръководител на Катедрата по медицинска генетика, МУ София от 2000 г., Ръководител на Национален геномен център по социално-значими заболявания от 2006.


 

 

Специализации –Institute of Medical Genetics, Moscow Academy of Science, Moskow (1 month, 1977); International Institute of Genetics and Biophysics - Napoly, Italy (2 months, 1981) и  MRC  Epidemiology  and  Medical  Care  Unit,  Nortwick  Park  Hospital,  London,  Nuffield, Department of Clinical Medicine, John Radcliffe Hospital, HeadingtonOxford (2 months, 1985), Institute of Genetic Engineering Sofia (6 months, 1990); Tokyo Genome Center, Tokyo University (3 months, 2006).


Членство в научни организации Дописен член на Българската Национална Академия по Медицина (БНAM), Секретар на БНАМ (2003 – 2011), член на International Schizophrenia Consortium (2008), член на European Cytogenetics Association (ECA), член на European Advisory Council of ECA, член на New York Academy of Sciences, член на Romanian Genetic Foundation named "Foundation for the Promotion of Genetics", член на Scientific Programme Committee of the European Society of Human Genetics (ESHG), член на Management Committee of COST project “EUROKUP”, член на научния съвет на Агро-био института, член на международния научен съвет на обединения Геномен център на СУ (2008 – 2010), член на специализирания научен съвет по Генетика при ВАК (2009-2010), заместник председател на научния съвет към Токуда болница, София; член на Европейското дружество по човешка генетика.


Експертна дейност - член на Националния консултативен съвет по Редки болести, МЗ; Председател на КЕНИМУС (2007-2008); член на Националния експертен борд МОРЕ 2010; член на Foreign Advisory Board, Advisory Board Meeting, 28.11.2006, 2.30 – 5.00, Tokyo Medical and Dental University, Medical Research Institut. Division of Genomic Medicine.


Канен лектор – • National Institute of Health&Human Services, Session on “Emerging and Re-Emerging Diseases and Development of Therapeutics”,Opatija (Croatia), June 29, 2006, 11.15-11.45; 11th EUROTOX Training and Discussion Session “Diet and Cancer”, Dusseldorf, May 16th , 2003; University of Wales College of Medicine, 30th June – 4th July, 2003; Drexel University 10.05.2004, 13.00-13.45, Research Center of Biotechnology, Pennsylvania, USA invited by Prof.. Timothy Block; 5th Surugadai Symposium “Genomics and Epigenomics of Human Diseases and Mammalian Development, Tokyo Medical and Dental University”, 29 November 2006; Int. Symp. on Genetics, Health and Disease (ISGHD),Feb. 17-19, 2008, Amritsar, India; Bulgarian-Japanese Symposium, 19-20.03.2009, Sofia; European Renal Association, XLII ERA-EDTA Congress, Istanbul, Turkey, 2005, Nis University (2010).


Главен редактор на международното списание “Balkan Journal of Medical Genetics”, член на Editoral Board of “Facta Universitatis”, “Biotechnology and Biotechnological Equipment” и на “Медицина и фармация”.


Рецензент на статии за списанията: Journal of Cellular Biochemistry, Acta Pharmacologica Sinica; Balkan Journal of Medical Genetics; Journal of Biotechnology (JBIOTEC); Biotechnology and Biotechnological Equipment; BMC Cancer; research grant application (The Sheffield Hospitals Charitable Trust), аbstract reviewing for ESHG09, ESHG10 и ESHG11.


 

Научна дейност – 206 публикации, научен ръководител на 28 докторанти и 44 магистранти. Координатор или консултант на 51 научни проекти (34 национални и 17 международни).


 

Награди -  “Honourable plaque for the contribution to Tokyo Medical and Dental University”; 

награда “Акод. Димитър Ораховац”, МФ София, медал “90 г. Медицински Факултет, София”, награда „Питагор” 2009 на МОМН за утвърден учен в областта на биомедицината, златен медал на Министерството на образованието, Почетен медал на Institute Cantacusino, Romania.