Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_s83qdgciikc0d5lkiv752lqft1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /media/storage/FTP/index.php on line 15
Медицински Факултет към МУ-София

Екип

Ръководител

Доцент д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм повече >>

 

Преподавателски състав:

Професор д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм повече >>

Главен асистент д-р Светла Ангелова Ангелова повече >>

Асистент д-р Наталия Александровна Чумак-Цанева повече >>

Главен асистент д-р Цветанка Величкова Минчева, дм повече >>

Главен асистент д-р Емилия Илиева Петрова, дм повече >>

Д-р Жорж Олев Донков повече >>

Д-р Мариана Иванова Иванова повече >>