Структура

 

Катедра Биология включва следните лаборатории:

 

Лаборатория по in vitro оплождане и експериментална ембриология с ръководител проф. д-р Илия Ватев;

 

Лаборатория по имунология на репродукцията с ръководител проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова;

 

Лаборатория по имунохимия с ръководител доц. Майя Маркова