Преподаватели към катедрата по биологияКолективът на Катедрата по биология през 2012 г.


 

Хабилитирани лица


Проф. д-р Илия Ватев, дм


Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм – ръководител на катедрата


Проф. д-р Недка Трифонова, дм


Доц. Стефка Делимитрева, дб


Доц. Ралица Живкова, дб


Доц. Майя Маркова, дб

 

Асистенти


Гл. ас. д-р Васко Узунов


Гл. ас. Венера Николова, дб


Ас. Ирина Чакърова, дб


Ас. Владислав Лазаров


Ас. Валентина Хаджинешева


Ас. Катерина Кавалджиева


Ас. Никола Младенов


Ас. Магдалена Пенчева