Екип

 

Ръководител

Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова, дм повече >>

 


Научно-преподавателски състав:


Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн повече >>

Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн повече >>

Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм повече >>

Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм повече >>

Доц. д-р Лина Георгиева Малинова дм повече >>

Доц. д-р Васил Дончев Дончев, дм повече >>

Гл. асистент д-р Делчо Петров Андреев повече >>

Гл. асистент д-р Николай Стоянов Кръстев повече >>

Гл. асистент д-р Александър Асенов Илиев, дм

Гл. асистент д-р Ангел Димчев Дандов, дм

Асистент д-р Тодор Валентинов Киров

Асистент д-р Станчо Стефанов Станчев

 

Хонорувани професори:


Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн повече >>

Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн повече >>

Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн повече >>