Ръководител

 

Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова

 

Ръководител на Университетската катедра по анатомия, хистология и ембриология

 

Медицински факултет, Медицински университет - София

 Адрес:

 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология Медицински факултет, Медицински университет - София

 

ул. “Св. Георги Софийски” № 1, София

 

Служ. тел.: +359 2 9172 526

Факс: +359 2 851 8783

 

 

e mail hinova_palova@abv.bg

 

 

Научно звание:

 

           Професор по анатомия, хистология и цитология

 

 

Обучение и научни степени:
 

 

1974 лекар, Висш медицински институт - София

 

1982 специалност по анатомия

 

1987 кандидат на медицинските науки

 

 

 

Професионално развитие:
                        

1974

асистент в катедрата по анатомия и хистология на Висш медицински институт – 

                  София 

1978

 

старши асистент в същата катедра

 

1982

 

главен асистент в същата катедра

 

1996

 

доцент в същата катедра

2011

 

професор

 

 

Участие в научни дружества:

 

член на Българското анатомично дружество 

член на Българското дружество за невронаука 

член на Anatomische Gesellschaft 

член на Европейската федерация по експериментална Морфология 

член на Факултетен съвет при МФ – МУ – София 

член на Академичен съвет при МУ-София 

член на постоянна комисия по биология и медицински науки към фонд

        “Научни изследвания“ 

 

Научни специализации и престои в чужбина:

 

Октомври 1989 – декември 1989 – Анатомичен институт в Гьоте Университет – гр.

        Франкфурт на Майн – Германия &‐ научна стипендия 

 

Октомври 1990 – март 1991 – Анатомичен институт в Гьоте Университет – гр.

        Франкфурт на Майн – Германия – научна стипендия 

 

Ноември 1995 – март 1996 – Анатомичен институт в Гьоте Университет – гр.

        Франкфурт на Майн – Германия – гостуващ преподавател

 

Научни интереси – в областта на невроморфологията
  

Публикувани – над 150 заглавия в наши и чужди реномирани списания, които са цитирани над 250 пъти от наши и предимно чужди автори – САЩ, Австралия, Италия, Германия, Китай, Индия, Франция ,Полша, Чили и други.

 

Водещ автор на два проекта към медицински университет – София.

 

Международно сътрудничество с проф. Lawrence Edelstein, CA 92014, USA and Prof. F.J., Denaro, Morgan State Univ., Baltimore, MD, USA.

 

Езикови умения:


английски език – писмено и говоримо; 

немски език - писмено и говоримо;

руски - писмено и говоримо