Учебници

  

Топографска анатомия. 9-то изд. В. Ванков, К. Ичев, Л. Сурчев. Арсо, 2018 год.

 

Топографска анатомия. 2-ро изд. Вл. Овчаров, А. Божилова-Пастирова, Д. Хинова-
Палова, А. Палов. Арсо. 2013 год.
 

Анатомия на човека. 12-то изд. В. Ванков, Вл. Овчаров. Арсо. 2012 год.

 

Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия на човека. Г. Балтаджиев, С.
Бакърджиева, К. Ичев, К. Койчев, С. Николов, Вл. Овчаров, Х. Чучков. Арсо. 1998
год.
 

Цитология, обща хистология, обща ембриология. 6-то изд. Вл. Овчаров, Цв. Такева.
Арсо. 2009 год.
 

Атлас по цитология и хистология. П. Петков. Сиела. 1999 год.
 

Цветен атлас по цитология и хистология. Н. Нарлиева, Н. Видинов, Хр. Видинова.
Арсо. 2001 год.
 

Ръководство по цитология, обща хистология и обща ембриология за I курс

медици и стоматолози. Вл. Овчаров, Цв. Такева, П. Църнушанов, Н. Видинов.
Арсо. 1999 год.
 

Ръководство по органна хистология и спланхнология за I курс медици и II курс
стоматолози.
Вл. Овчаров, Цв. Такева, П. Църнушанов, Т. Христова. Арсо. 1998
год.
 

Изпитен тест по анатомия и хистология / за студенти по стоматология II курс. Вл.
Овчаров, К. Узунов, Т. Христова. Арсо. 2002 год.
 

Изпитен тест по цитология, обща хистология и ембриология. К. Узунов, Вл.
Овчаров, Цв. Такева. Арсо. 2008 год.
 

Изпитни тестове по анатомия и хистология / за студенти по медицина. Вл. Овчаров,
А. Божилова, Н. Видинов, А. Палов. Арсо. 2010 год.
 

Тестове за колоквиуми по анатомия и хистология / за студенти по медицина и
стоматология.
К. Узунов, К. Михайлова, Д. Андреев. Арсо. 2004 год.
 

Тестове за колоквиумите по анатомия и хистология / за студенти по медицина.
В. Дончев, Н. Лазаров, Кр. Михайлова, Л. Сурчев, Д. Хинова-Палова. Арсо. 2009
год.
 

Анатомия на клинични случаи. Л. Сурчев, С. Долапчиева. Арсо. 2001 год.
 

Анатомия на човека. Учебник за студенти по фармация, медицински сестри и
акушерки.
Вл. Овчаров, А. Божилова. Арсо 2010 год.