Контакти


 

Ръководител

Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова, дм

Тел. +359 2 9172 526,

e-mail – hinova_palova@abv.bg 

Факс: +359 2 51 87 83


 

Научно-преподавателски състав:

 

 

Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн

 

Тел: 02/9172608, 9172 525

Е-mail: nlazarov@medfac.acad.bg

 

Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн

 

Тел. +359 2 9172 605

Е-mail:

surchev@medfac.acad.bg

surchev@hotmail.com

 

Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм

 

Тел.: 00359 2 91 72 636,

е-mail: ljelev@abv.bg

 

Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм

 

Тел: 02/9172608, 9172601

E-mail: landzhov_medac@abv.bg

  

Доц. д-р Васил Дончев Дончев, дм

 

Тел: +359 2 9172 603

Е-mail: dvd03@mail.bg

  

Доц. д-р Лина Георгиева Малинова, дм

 

Тел.: +359 2 91 72 608

E - mail: lmalinova@mail.bg

 

Гл. асистент д-р Делчо Петров Андреев

 

Тел: 02/9172608, 9172638

 

Гл. асистент д-р Николай Стоянов Кръстев

 

E-mail: niky_krustev@mail.bg

 

Гл. асистент д-р Александър Асенов Илиев, дм

 

Тел.: 00359 2 91 72 641

E-mail: dralexiliev@abv.bg

 

Гл. асистент д-р Ангел Димчев Дандов, дм

Тел.: ++359 2 9172641

 

Е-mail: angel.dandov@gmail.com

 

Асистент д-р Тодор Валентинов Киров

E-mail: tvkirov@gmail.com

 

Асистент д-р Станчо Стефанов Станчев

E-mail: stanchev_1989@abv.bg

  

 

 

Хонорувани професори:

 

Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн

 

Телефони:

+359 2 952 04 55

E-mail: vovcharov@dir.bg

 

Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн

 

Тел.:

+359 2 91 72 604

E-mail:

apaloff@abv.bg

 

Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн

 

Тел.: +359 2 91 72 671

E-mail: a.botzilova@gmail.com