Фотогалерия

Служителите в Клиниката по кардиология
 

Доцент д-р Асен Гудев, дм, FESC (вляво) по време на практическо занятие със студенти

 
 

Очна клиника - операционна

 
 

Обучение на студенти

 
 

Поставяне на пейсмейкър

 
 

Оценка на левокамерната функция с Tissue Doppler

 
 

Обучение на студенти

 
 

Обучение на студенти

 
 

Обучение на студенти (работа с апарат за неинвазивна вентилация)

 
 

Упражнение на макет

 
 

Обучение на студенти

 
 

Упражнение на макет

 
 

Упражнение на макет

 
 

Обучение на студенти