Ръководител

Началник на Клиника по кардиология

Ръководител на Клиничен център по спешна медицина

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Служебен адрес:

МБАЛ Царица Иоана ЕАД

ул. Бяло Море 8

София 1527

Телефон: 9432126

Е-mail: goudev@hotmail.comagoudev@abv.bg

Образование:

73 ЕСПУ- София,1978

1980-1986, Медицински факултет, София

Езикова подготовка: Английски, немски и руски-писмено и говоримо на много добро ниво

Професионална кариера:

1987- Ординатор, РБ Белоградчик

1988 - асистент

1992 - старши асистент

1995 -2002 - главен асистент в Медицински факултет, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Кардиологична клиника

2002 - 2004 - Ръководител на кардиологична клиника в МБАЛ-Плевен и доцент по кардиология ВМИ-Плевен

От юли 2004 - Ръководител на кардиологична клиника, МБАЛ-Царица Йоанна, София

От Ноември 2005 - Ръководител на клиничен Център по Спешна Медицина

Преподавателска дейност:

Преддипломно и следдипломно обучение по вътрешни болести и кардиология

Изследователски интереси:

Нарушения в липидната обмяна, превантивна кардиология, свободно-радикални процеси в медицината, съдово - адхезивни молекули, остър коронарен синдром

Дисертация:

Антитела към окислително модифициран LDL при болни с ИБС, 1997, София, н.р. проф. Ч. Начев

Следдипломна квалификация:

1991- Специалист вътрешни болести

1995 - Специалист кардиология

1992 - Специлизация в Нотингам, Англия, два месеца, вътрешни болести и спешна кардиология Queens Medical Center, Prof. J. Hampton, Visiting Research Fellow

1992 - Специализация по кардиология във Виена, Австрия, три месеца, Wilhenmienen Spital, Prof. K. Steinbach

1995 - Специализация в Кембридж, Англия, два месеца, обществено здравеопазване, Institute of Public Health and Addenbrucks Hospital

1997 - Специализация два месеца, болести на липидната и метаболизма обмяна, Uniklinik Кьолн, Германия, Prof. W. Krone

1997 - Двуседмичен курс организиран от СЗО и Световната кардиологична фондация по епидемиология и превенция на ССЗ

Членство и позиция в организации:

Член на УС на Българска лига по хипертония, Научно медицинско дружество по вътрешни болести - секретар, Български липиден комитет -секретар, Дружество на кардиолозите в България, Ръководител на работната група по епидемиология и липидология;

Рецензент на списание Heart, BMJ Publishing Group London;

Fellow of European Society of Cardiology

Опит в клинични проучвания:

CORONA , EXTRACT - TIMI 25, DISPERSS - TIMI 33, ROUDMAP