Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология

История

01-02-2019

София, 2008

КЦНМЛ е създаден през 1992г. и обхваща следните звена:

Прочетете повече

Добре дошли в сайта на Университетския Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология