Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология

Добре дошли в сайта на Университетския Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология