Екип


 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ – КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР ПО НЕФРОЛОГИЯ – 2003 г.


Проф. д-р Емил Паскалев, д.м.н. - Завеждащ Клиничен център по нефрология и Началник на Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”.

Проф. д-р Боряна Делийска, д.м.н. – Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.


Асистенти:

Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”

Д-р Борелли Златков – гл. асистент

Д-р Михаил Димитров – гл. асистент

Д-р Жан Филипов – асистент

Д-р Мая Петрова – асистент

Клиника по нефрлогия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Д-р Влентин Лазаров – гл. асистент

Д-р Искра Калудина – гл. асистент

Д-р Венцислав Шурлиев – гл. асистент

Д-р Христо Шиваров – асистент

Д-р Васил Василев – асистент