Ръководител

 


РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА/КЛИНИЧНИЯ ЦЕНТЪР ПО НЕФРОЛОГИЯ


 

ПРОФ. ГЕОРГИ МАЖДРАКОВ                            /1966 – 1972 г./

ПРОФ. АТАНАС МАЛЕЕВ                                   /1972 – 1973 г./

ПРОФ. СВЕТОЗАР РАЗБОЙНИКОВ                    /1974 – 1975 г./

ПРОФ. НИКОЛАЙ ПОПОВ                                  /1975 – 1976 г./

ПРОФ. ИГНАТ АНДРЕЕВ                                    /1977 – 1978 г./

ПРОФ. АНЖЕЛ АСТРУГ                                      /1978 – 1985 г./

ПРОФ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ                               /1985 – 1990 г./

ПРОФ. ИВАН ТИШКОВ                                       /1990 – 1999 г./

ДОЦ. ПЕНЧО СИМЕОНОВ                                  /1999 - 2011 г./

ПРОФ. ЕМИЛ ПАСКАЛЕВ                                   /2012 ‐ сега/