Клиничен център по ендокринология и геронтология


Добре дошли в сайта на Университетския Клиничен център по ендокринология и геронтология 

Научноизследователската работа на Клиничния център включва фундаментални и научно-приложни разработки по всички основни направления на клиничната ендокринология, социално-значимите и редки ендокринни заболявания, социалната медицина, геронтологията и гериатрията.