Контакти

Университетски клиничен център по диализа

Адрес: София 1431
бул. “Свети Георги Софийски “ № 1

Канцелария: тел.: +359 2 9230 463 
Факс: +359 2 9230 691

E-mail: firstkhd_org@yahoo.com