Публикации

Ръководител

Доцент д-р Диана Христова Йонова-Иванчева, дм

повече >>

 

Преподавателска колегия

Проф. д-р Здравко Емилов Краев, дм

повече >>

Доц. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм, доцент

повече >>

Д-р Иван Борисов Станчев - гл. адм. асист.

повече >>

Д-р Митко Иванов Георгиев - гл. ас., дм

повече >>

Д-р Анна Борисова Котева - гл. ас., дм

повече >>

Д-р Иван Иванов Трендафилов - н.с. I ст.

повече >>

Д-р Велимир Иванов Папазов - гл. ас.

повече >>