Структура

Ръководител: Професор д-р Диана Христова Йонова, М.Д.

Клиниката по диализа включва следните структури за интензивно лечение:

  • отделение по диализа и интензивно лечение
  • хирургично-реанимационен сектор
  • диагностично-рехабилитационен сектор
  • лабораторен сектор