Екип

 

Ръководител КЦД

Професор д-р Диана Христова Йонова, М.Д. повече>>

 

Списък на преподавателската колегия

1. Професор д-р Евгений Стефанов Възелов, М.Д. повече>>

2. Д-р Митко Иванов Георгиев, Главен асистент, М.Д. повече>>

3. Д-р Иван Иванов Трендафилов,  Главен асистент  повече>>

4. Д-р Велимир Иванов Папазов, Главен асистент  повече>>

5. Д-р Мартин Роберт Лубих, Асистент

6. Д-р Ина Николаева Георгиева, Асистент