Ръководител

Професор в Университетския клиничен център по диализа

Ръководител на Университетския клиничен център по диализа

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

 

 

Тел: +359 2 9230463

Е-mail: dr_ionova@email.com

Образование:

1995 - Защитена научна степен к.м.н.(д. м.) на тема : “ Някои проблеми на реналната

остеодистрофия при болни на диализно лечение”

1970-1976 - Висше Медицинско образование Медицинска Академия, София

1970 - Средно образование – завършено в г р . Плевен

Специализации:

2004 - Завършен курс по ехографска диагностика на ендокринни органи

2003 - Завършен курс по ехографска диагностика на коремни органи

2000-2001 - 6 месечна специализация по нефрология, диализа и трансплантация като стипендиант на Международното Нефрологично Дружество в Университетска болница “ Г. Маранъон” , Мадрид, Испания

1987 - Специалност по Нефрология

1985 - Специалност по Вътрешни болести

1985 - 1 месец специализация в Университетската болница на Антверпен, Белгия, спонсорирана от “ Ciba Geigy ” Farmaceutics LTD

Работна биография:

2007 - Доцент в Клиниката по Диализа, Университетска болница

“Александровска”, Медицински Университет, София

1987 -2007 - Главен Асистент в Клиниката по Диализа, Университетска болница “Александровска”, Медицински Университет, София

1983-1987 - Старши Асистент в Института по Нефрология, Диализа и Трансплантация, Медицински Университет, София

1978-1983 - Асистент – Клиника по Нефрология и Диализа към Катедрата по Вътрешни болести и терапия, Висш Медицински Институт, г. Плевен

1977-1978 - Участъков терапевт в I Градска Поликлиника, г. Плевен

Награди и участия в разработване на спечелени научни проекти:

 • Участие в спечелен ведомствен конкурс за разраработка на 2-годишен научен медицински проект на тема: “Цинков статус и някои други микроелементи при болни с хронична бъбречна недостатъчност” за периода 1996-98г.
 • Спечелен конкурс на Международното Дружество по Нефрология ( ISN ) за 6 месечна специализация по нефрология, диализа и транцплантация в Мадрид, Испания, 2000-2001г.
 • ISN Грант за участие с постер в Симпозиум “ Forefront of Phosphates ” , Швейцария, 1995г.
 • ISN Грант за участие с постер в Симпозиум по Нефрология и Диализа в Сан Франциско, САЩ, 2001.
 • BANTAO Грант за участие с доклад на Балканския Конгрес НДТ, Солун, 1995г.
 • BANTAO Грант за участие с доклад на Балканския Конгрес НДТ, Солун, 1999г.
 • ISN Грант за участие с доклад на Световния Конгрес по НДТ в Берлин, Германия, 2003
 • Ръководител на спечелен международен конкурс на фирмата” Hemofarm – LTd , 2003 г.за разработване научен проект на тема “Мекотъкаянни калцификати при болни на хемодиализа”
 • ISN Грант за участие с постер в Симпозиум “ Forefront of Potassium ” , Швейцария, 200 5г.

Публикации и участия в научни форуми:

 • 1 дисертационен труд за научна степен д.м. ( PhD)
 • 2 самостоятелни монографии
 • 55 публикации в медицински списания - 16 от тях в чужди и 47 – в български списания 58 участия в конгреси и конференции ; 22 – в Национални и 36 – в Международни форуми 1 участие в призната и регистрирана Рационализация
 • 2 участия в признати и регистрирани Изобретения

Членство в медицински организации и дружества:

 • Член на БЛС
 • Член на Националното Дружество по Нефрология, Диализа и Трансплантация
 • Член на Балканската Асоциация по Нефрология, Диализа и Трансплантация
 • Член на Европейската Асоциация по Нефрология, Диализа и Трансплантация
 • Член на Международното Дружество по Гериатрична Нефрология и Урология
 • Член на Международното Дружество по Нефрология
 • Член на Международната Организация по Качество на Клиничните Практики

Участие в редакционни колегии на медицински списания:

 • Hippokratia Journal – scientific commettee

Компютърни умения: MS Word, MS Excel, MS Power point