Контакти

 

1. Ръководител КЦББ – проф. д-р Димитър Темелков Костадинов

Е-mail: dimko@mail.bg

Сл. тел.: +359 2 80-54-215;

 

2. Секретар на КЦББ – Нели Георгиева

Е-mail: sbalbb_st.sofia@mail.bg

Сл. тел: +359 2-80-54-241

 

3. Телефонна централа: +359 2 – 80-54-10

Е-mail: sbalbb_st.sofia@mail.bg