• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Учебни програми

  Учебна програма по ПНЕВМОЛОГИЯ и ФТИЗИАТРИЯ в рамките на "Програмата за преддипломно обучение по вътрешни болести на СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, IV-ти курс

  PDF format

  Учебна програма ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ – МЕДИЦИ, ІV-ти КУРС, РАЗДЕЛ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

  PDF format


  Specialized Hospital for Pulmonary Diseases "St. Sofia"
   A lecture course "Respiratory Medicine" - Foreinger Students

  PDF format