Учебни програми

Учебна програма по ПНЕВМОЛОГИЯ и ФТИЗИАТРИЯ в рамките на "Програмата за преддипломно обучение по вътрешни болести на СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, IV-ти курс

PDF format

Учебна програма ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ – МЕДИЦИ, ІV-ти КУРС, РАЗДЕЛ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

PDF format


Specialized Hospital for Pulmonary Diseases "St. Sofia"
 A lecture course "Respiratory Medicine" - Foreinger Students

PDF format