• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Ръководител

  Ръководител Клиничен център по белодробни болести към  Медицински Факултет на Медицински Университет – София  

   Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм 

  Ръководител на Клиничен център по белодробни болести (КЦББ) от 2012 г.  

  Образование, квалификация и трудов път:

  • 22-ро СПУ, гр. София - 1974 г.;

  • Медицински университет гр. София - 1982 г.;

  • Лекар-ординатор в Пневмофтизиатричен диспанеср гр. Хасково – от 1982 г. до 1984 г.;

  • Научен сътрудник от 1985 г.  до 1995 г; главен асистент от 1995 г. до 1998 г.

  • Доцент по белодробни болести от 1998 г. до 2012 г.;

  • От 19.02.2013 г. професор по белодробни болести към МФ на МУ-София;

  • Специалност Пневмология и фтизиатрия - 1989 г.;

   Специалност по Ушно-носно-гърлени болести  - 1995 г.;

  • Високоспециализирана медицинска дейност, основен курс  по Бронхология,  а от 2005 г. сертифицирана специализация по ВСД „Бронхоскопия”;

  • Професионална подготовка  по специалност Здравен мениджмънт в ЮУ „Неофит Рилски” 2001 – 2002 г.;

  • Три месечна специализация по програмата за цикличното обучение на студентите – медици, Университет „Пиер и Мария Кюри”, Париж VІ, университетска болница „Cochin” – 1995 г.

  • Три месечна специализация по пробелимте на микробиологично изследване на БАЛ при бронхологично изследване, Университет „Дени Дидро”, Париж VІІ, университетска болница Bichat – 2000 г.;

  • От 01.06.2001 г. до 31.05.2012 г. – зам. Директор по медицинската дейност на УСБАЛББ „Св. София” ЕАД;

  • От 20.06.2013 г. и до сега – Началник Бронхологично отделение;

  • Дисертация за „доктор” на тема: „Ендобронхиална лазерна терапия - 1993 г.; 

   

  Научна и преподавателска дейност:

  Лекции на студенти медици - V и VІ курс по вътрешни болести, „Раздел пневмология и фтизиатрия”;

  Лекции и тематични занятия на специализанти по белодробни болести;

  Ръководене на практиченски упражнения на студенти-медици от IV-ти курс;

  Ръководене на докторанти и специализант;

  Провеждане на семинарни занятия; 

  Председател на изпитна комисия за специалност „Пневмология и фтизиатрия”. 

  Реални публикации: в България - 57; в чужбина - 9. 

  Съавтор в 3 монографии и 2 учебника по вътрешни болести за студенти по медицина 

  Владее руски, френски, английски. 

  ·         Член на европейската респираторна асоциация (ERS)

  ·         Член на УС на Българското дружество по белодробни болести

  ·         Член на дружеството по Оториноларингология

  ·         Член на експертния съвет по Туберкулоза към МЗ

  ·         Член на редколегията на списание „Торакална медицина”

  ·         Член на редакционния съвет на списание „Български

            медицински журнал”