Изследователска дейност

В Клиничния Център по Алергология се работи по следните теми:

  • епидемиология на алергичните болести;
  • диагноза на атопията;
  • неинвазивни методи за изследване на възпалението на горните и долни дихателни пътища;
  • бронхиална хиперреактивност;
  • хранителна алергия; медикаментозна алергия;
  • реакции на свръхчувствителност и псевдоалергични реакции.
  • извършват се клинични проучвания на нови лекарствени средства.

Информация за научните публикации на преподавателите от Клиничния Център по Алергология е дадена в техните автобиографии.

 

Издания

 

Клиничният Център по Алергология издава 2 специализирани научни списания - “Алергия и астма” /от 1996/ и “Алергология и Клинична имунология” /от 1976/, последното главно с реферативен характер. От 2002г. започва издаването на списанието “Алергии, Хиперсензитивност и Астма”, което продължава традициите на “Алергия и астма”, и на новосформираното списание “Allergy, Hypersensitivity, Asthma”, орган на Алергологичните дружества в Югоизгочна Европа. Главен редактор на новото списание е ръководителят на катедрата доц. Васил Димитров.

 

Следва да се подчертае, че непрекъснато създаваните в КЦА научни продукти, свързани най-вече с епидемиологията на алергичните заболявания и лечебния ефект на новите лекарствени средства, се включват непосредствено в учебните програми. Те са залегнали в лекционните курсове на хабилитираните преподаватели, в издаваните учебници по вътрешни болести, детски болести и клинична алергология, но се използват и за целите на практическите занимания на преподавателския състав. Създават се предпоставки и за обучение на населението чрез интервюта и изказвания на представители на КЦА в средствата за масова информация и в електронните медии.