Контакти

София 1431, бул. "Св. Георги Софийски" № 1

Тел./Факс: +359 2 9230 715

E-mail: vas_dim48@alexandrovska-hospital.bg

Университетски Клиничен център по алергология
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
Началник
Доц. д-р
Васил Димитров    
Доц. д-р Тодор Попов    
гл. ас. / д-р Теодора Вълчева    
гл. ас. / д-р Веселин Матеев    
гл. ас. / д-р Румяна Рачева    
гл. ас. / д-р Мария Стаевска-Коташева    
гл. ас. / д-р Станка Христова    
гл. ас. / д-р Тихомир Мустаков    
гл. ас. / д-р Сия Арнаудова    
Ординатор Цветелина Цанова    
Ординатор Таня Кралимаркова    
Ординатор Николай Русеков    
Клиника по алергология и астма
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
Началник
Доц. д-р
Васил Димитров vas_dim48@alexandrovska-hospital.bg +359 2 9230 715(т.)
    vasdim48@gmail.com +359 2 9230 715(ф.)
Планиране на хоспитализация +359 2 9230 406(т.)
Планиране на консултации +359 2 9230 632(т.)
Диагностично-консултативен сектор
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
Началник
Доц. д-р
Т. Попов tedpop@medun.acad.bg +359 2 9230 397(т.)