85 години медицинско образование в България

85 години Медицински факултет