Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_osi5f8nb7rvmron50p70739ln2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /media/storage/FTP/index.php on line 15
Медицински Факултет към МУ-София

Растеж и развитие на научните кадри


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНО ЖУРИ
КАРТА НАЦИД ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

НОРМАТИВНА БАЗА

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ИЗИСКВАНИЯ НА МФ, МУ-СОФИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ