ВАЖНО! Мигриране на служебния имейл

На 19.02.2018 ще бъде oсъществена миграция на институционалната електронна поща на медицински факултет medfac.mu-sofia.bg. Изпратен е имейл с повече подробности на всеки medfac.mu-sofia.bg акаунт. При възникнали въпроси и затруднения можете да изпратите вашето запитване на електронна поща support@medfac.mu-sofia.bg или на телефон 02 9172 652.