Правила за работа на Комисия за текущо атестиране на академичен състав (КТААС) на МФ, МУ-София

Можете да изтеглите документа във формат PDF от този линк